Ringverkauf in Zahlen

Ringverkauf Bericht vom 09.10.2021

mit Statistik 2016-2021

Ringverkauf Bericht per 08.10.2021
Bericht JHV 08.10.2021.pdf
Adobe Acrobat Dokument 129.0 KB
Ringverkauf je KV_BV 2021 (Anteil Jugend
Adobe Acrobat Dokument 432.7 KB
Ringverkauf je KV_BV 2021.pdf
Adobe Acrobat Dokument 431.3 KB
Ringverkauf je Ringgröße (2016-2021).pdf
Adobe Acrobat Dokument 425.7 KB